BAS diplom i avisa FRAMTIDA

Avisa Framtida har vore og sett på diplomutstillinga på BAS.Les intervju med nokre av diplomkandidatane og rektor.

 


Skal seie si meining
Bergen Arkitekthøgskole legg vekt på at studentane skal vere aktive stemmer i samfunnsdebatten.
"– Om ein ser på diplomutstillinga i år kan ein tydeleg lese ei haldning i val av oppgåve. Dette er eigendefinerte oppgåver som omhandlar og problematiserer uløyste oppgåver i dagens samfunn, både i Noreg og i verda, seier rektor Sixten Rahlff ved Bergen Arkitekthøgskole. Han syner til at studentane tek for seg store utfordringar som fortetting av byane våre, revitalisering av forstadane og demokratisk sikring i det offentlege rom.
– Alle desse oppgåvene går rett inn i samfunnsdebatten og alle har ein sterk stemme som relevante innlegg i denne debatten. Dette er kanskje noko er det viktigaste vi kan øve som arkitektar; det visuelle språket i høve til utvikling av ein meir demokratisk arkitektur."

Les heile artikkelen i avida FRAMTIDA