Open forelesning "OM SOPP" tysdag 10.desember kl. 1400