Vil du bidra med innlegg i magasinet KOTE#4?

Magainet KOTE #4 er interessert i bidragsytere fra alle institusjoner og læringsarenaer, slik at man får et bredt bilde på hva som diskuteres i dag. De oppfordrer BAS studenter og lærere om å bidra og bli synliggjort. Les mer!

NESTE NUMMER Allmennhetens rom
Hvorfor er det ikke lov å skate på Aker brygge?

Det offentlige rom er alles rom. Sammen er vi summen av mange
ulike spenninger og interesser. I det offentlige rom møtes disse
kreftene og brytes mot hverandre. Din adferd kan kanskje av og til
innskrenke andres frihet til å benytte det offentlige rom?.

Utforming styrer adferd. Kan man eliminere uønsket adferd
gjennom design? Design som fremmer trygghet, frihet, glede,
spontanitet og samhold. Hvor mye kan man planlegge for? Skal
man ha rom for sorg, sinne og ensomhet?

Hvem styrer så utformingen? Politikere, formgivere, planleggere,
sikkerhetskrav og private økonomiske interesser legger føringer for
hvordan våre felles rom blir utformet. Hvilke behov står høyest når
avgjørelsene blir tatt? Hva prioriteres i prosesser som definerer våre
offentlige arenaer?

Eierskap gir rett til å kontrollere folks adferd. I det offentlige rom
ligger det en frihet, men samtidig klare normative regler på vegne
av allmennheten. I gråsonen mellom det offentlige og det private
oppstår en uklarhet i hvem som og hvordan man setter grenser for
adferd. Ligger det ansvar i eierskap? Må de som eier tilrettelegge for
andres ferdsel på sin egen eiendom og hvem tar regningen?

Vi ønsker å undersøke hvordan eierskap, makt og utforming
påvirker vår adferd i det offentlige rom.

Send inn dine tekster, utkast eller ideer til:
post@magasinetkote.no