Møte om prokastinering i Studentersamfunnet

10.04.2013

Lecture about Health and Architecture, 16.April at 0930.

10.04.2013

REMINDER: Open lecture 10. April: Raumlaborberlin""Polylemma", from 14-16.

05.04.2013

Open Lecture 3. April: Urtzi Grau from New York- Fake Industries Achitectural Agonism: "You are on your own"

02.04.2013

Innslag på NRK.no om Barnas Byrom - lydinstallasjonar

02.04.2013

FutureBuilt2013 invitasjon til BAS studenter og ansatte

20.03.2013

Open Lecture 24.April from 14-16- Alessandra Ponte "The Map and the Territory"

20.03.2013

Invitasjon til tettstadskonferansen 2013 - 15. og 16. april på Voss!

20.03.2013