NSH og Arkitektforum for helsebygg inviterer til konferanse om SYKEHUSUTBYGGING 19. og 20. mars 2015

BAS deltar på denne konferansen med utstilling av arbeid fra tidligere samarbeidsprosjekter mellom Haukeland universitetssykehus og tredjeårsstudenter på BAS.

NSH (Norsk sykehust-og helsetjenesteforening) har fast studentpris på kr 1500 inkl dagpakker og deltakelse begge dager.

Studentene må da skrive i påmeldingen at de skal ha studentpris.

http://nsh.no/index.php/sykehusutbygging

 

Program
• Omvisning på Haukeland universitetssykehus
• Utstilling fra Bergen Arkitektskole, fra samarbeidsprosjektene «BAS + HUS = SANT»
• Nye byggeprosjekter på Haukeland universitetssykehus
• Sykehusbygg HF – en god ide?
• Lærdommer etter omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst.Hva fant SINTEF?
• Evidensbasert design i sykehus
 

For fullstendig program, klikk her.