Nasjonal Biblioteksdag 1. september

BAS Biblioteket er åpent for alle interesserte 1. september som resten av året fra 09.00-16.00. Spesialutstillinger -Arkitekturbøker om Sandviken, og Bergen By og arkitekturmodeller som illustrerer mulig kommunal utbygging i strandsonen i Sandviken. Velkommen !

Vanlig åpningstid er :

Mandag, onsdag torsdag og fredag 09.00-16.00
Tirsdag 09.00-19.30
Lørdag og søndag er det stengt

Søndag 4. september spesial åpent fra 13.00-16.00, 
Sandviksdagene 2016.

http://norskbibliotekforening.no/nasjonal-bibliotekdag/