Opa førelesning 31. oktober kl. 1430-1600: Per Henning Graff, Glass og Fasadeforeningen, grunnleggende om glass, funksjoner og bruksområder, samt nye måter å bruke glass på.

Obligatorisk for 2. Klasse, in Norwegian only