Bærekraftig frokost på video onsdag 20. mai 2020 kl. 08.00-10.00. Tema: Bærekraftige bo- og nabolagskvaliteter i et koronaperspektiv

Kvalitetene i boliger, uterom og nabolag er viktige, men kompromisses likevel i mange sammenhenger. I lys av den siste tidens erfaringer med koronapandemien ønsker vi å se på hvordan disse kvalitetene ivaretas. Hva er viktige kvaliteter ved bo- og nærmiljø for å kunne ha et «godt inneliv»?

 

Vi kan spekulere i at folks erfaringer disse dager kan gi grobunn for andre prioriteringer i bo- og boligområder i fremtiden? Hvordan kan den aktuelle situasjonen bidra til innovasjon og utvikling av nye løsninger og konsepter? Verdsetter utviklere og beboere felles uterom, dagslys eller fokus på folkehelse? Hvor finner man avvikene fra intensjoner til realiserte prosjekter?

 

For å delta på møtet må du melde deg på her. De som melder seg på vil motta en e-post, før møtet starter 20. mai, med lenke til videomøtet og passord for å komme inn. Møtet er gratis.

https://husbanken.no/universell-utforming/bergen-berekraftig-frokost-20052020/