Informasjon fra Lånekassen om tilleggslån korona

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona 

Tilleggslån korona for studenter

De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner. 

Dette gjelder for eksempel: 

• Universitets- og høyskolestudenter

• Fagskolestudenter

• Elever i videregående skole uten ungdomsrett

• Elever ved folkehøyskole

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elever 

Enkelte elever i videregående opplæring kan få et tilleggslån på 13 000 kroner. Dette gjelder elever som er 18 år eller eldre, og som allerede får lån.

Både studenter og elever som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend. 

Søknadsfristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020. 

Nedetid i Lånekassens systemer  

Lånekassen skal oppgradere systemene sine. Dette fører til at arbeidsflaten for lærestedene ikke vil være tilgjengelig fra 20. mai klokken 15.00 til og med 24. mai. 

Med vennlig hilsen

Lånekassen