Bærekraftig frokost starter opp igjen. Det fremdeles på Litteraturhuset og vi serverer enkel frokost som tidligere. Vi håper dette igjen kan bli en møteplass for dialog om bærekraftige bygg og byutvikling i Bergen og en inspirasjon til å prøve nye ting.

Påmelding er på følgende lenke der ligger også informasjon om møtet. https://bergenkommune.pameldingssystem.no/baerekraftig-frokost-test#/home

«Med økende arealknapphet for utbygging fremover vil det bli et behov for å transformere allerede bygde områder til formålene vi har behov for. Men hva er behovet fremover og hvordan er det å jobbe med transformasjon av bygninger i allerede utbygde områder?»

Arrangementet er gratis og opent for alle

Arrangementet Bærekraftig frokosta er et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Husbanken, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole.