Kl. 09.00 Anders Lundberg, (45 min) «Landskapsbegrepet i et historisk perspektiv»

Kl. 10.00 Nils Georg Brekke, (45 min) «Vestnorsk Byggeskikk i et nordatlantisk perspektiv»

Kl. 11.00 Lyngheisenteret, (45 min) «Lyng og Brake, vegetasjon og klima, skjøtsel og husbygging»

12.00-13.00 – Lunsj

Kl. 13.00 Berit Bruvik, (45 min) «Å bygge stein på stein»

Kl. 14.00 Jon Bojer Godal, (2×45 min) «Å åpne en tømmerstokk, fra skogen til ferdig produkt»

Foto: Lyngheisenteret