BAS gratulerer Eva Korsøen og Philip Kvalbein Hauge med prisen.
Artikkel i BT samt juryens begrunnelse kan du lese her:  https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavdeling-for-kultur-mangfold-og-likestilling/2435/article-163601

I tillegg blei det gitt særskilt utmerkelse til Sauna -badstue med sjel i Sandviksveien 191, som er prosjekt som del av masterkurs på BAS hausten 2018.