2. klasse har mange byggeprosjekter, blant annet på Melkeplassen og i Balestrand. De kan du følge på instagram: 
 

https://www.instagram.com/eggetbergen/

https://www.instagram.com/hva_kom_forst/

https://www.instagram.com/kloyvd/

https://www.instagram.com/kloyvd.dok/

https://www.instagram.com/lyse2019/