project

Bolig – et redskap i livet

by Inga Mannsåker & Svein Serkan Erdogan
tutors
Héctor Piña
Trudi Jaeger
location
Bergen sentrum, Norge
years
2021
Introduction

Vårt romlige diplomsvar er ment til å belyse et halvt år med fordypning i bolig som emne. Samtidig som å gi et innblikk i hvordan vi som arkitektstudenter har jobbet med den første fasen i en prosjektering, fra det ikke målbare på veien mot det målbare. Utstillingen er basert på en bred innsamling av referanser, bøker, samtaler og intervjuer med ulike beboere og relevante yrkesgrupper. Vi har ut i fra dette valgt å belyse bolig gjennom fem dimensjoner:

Mennesket, Stedet, Tiden, Veggen og Objektet.

Dette for å sammenfatte vår vektlegging og forståelse av emnet bolig. Dimensjonene utgjør en formidlingsmetode, men også et hjelpemiddel for oss videre i yrkeslivet. Det mangfoldige materialet er bearbeidet og sydd sammen til noe konkret og romlig bestående av tekster, illustrasjoner, skisseringer, objekt, modeller og konstruerte elementer i 1:1. Utstillingen er også blitt et sted for samtaler, hvor dimensjonene og de omliggende elementene kan skape assosiasjoner, refleksjoner og tydeliggjøre tanker i dialogen rundt emnet. Til sammen utgjør utstillingen vår prosess, metode, forståelse og resultat.