project

En pause i hverdagen for fortsatt hverdag

by Trine Stunner
tutors
Sverre Sondresen
years
2022
Introduction

HVA
Jeg ønsker å fokusere på mennesker med mentale utfordringer som angst og stresslidelser samt muskel og skjelettlidelser. Jeg ønsker å sette fokus på mentalhelse som et begrep arkitekter og andre må ta med i betraktningen under plan-legging av en en hver byggeprosess på lik linje som vi bruker universell utforming. Jeg ønsker større bevissthet rundt mentalhelse og hvilke hensyn som trengs. Jeg ønsker å starte en diskusjon om hvordan våre bygde omgivelser kan støtte individet framfor effektivitet.
Hvordan kan arkitektur gi likeverd og støtte til personer med utfordringer og eller hindringer vi ikke kan se? Hvordan kan våre bygde omgivelser bidra positivt til en-ten å komme tilbake i arbeidslivet eller å stå i arbeidslivet? Hva må til for at arkitekturen kan gi enten i seg selv eller gi mulighet for likeverd. Likeverd når du må ligge eller sitte annerledes, ta pauser eller trekke deg unna, når du trenger mer skjerming enn andre, eller mindre støy? Hvordan kan arkitekten gi mer valgfrihet i måten å bruke kroppen på? Hvordan kan våre bygde omgivelser gi like muligheter for deltakelse og status med tanke på mental lidelser.

Møte mellom eksisterande og nye element