filtrer

Filtrer etter:
16 Apr
19:00 - 21:00

Landmark

Open BAS + BAF lecture "Architectural Practice AgwA (BE)"

Free Event Facebook Event__________ARCHITECTURAL PRACTICEArchitectural Practice is a lecture series inviting exemplary practices from across the globe to share their ongoing body of work.__________ AgwA, based in Brussels and established between 2003 and 2006, mainly addresses projects for the public and for collective entities, focusing on adaptive reuse, complex situations, mixed-use developments, often working with […]

Free Event Facebook Event
__________
ARCHITECTURAL PRACTICE
Architectural Practice is a lecture series inviting exemplary practices from across the globe to share their ongoing body of work.
__________

AgwA, based in Brussels and established between 2003 and 2006, mainly addresses projects for the public and for collective entities, focusing on adaptive reuse, complex situations, mixed-use developments, often working with tight budgets. Their designs anticipate a building's long-term evolution, adapting to changes in use and context. While creating remarkable spatial dispositions, AgwA proposes a functional and clear architecture, emphasizing simple construction materials and structure.

Key projects, illustrating AgwA’s diverse practice, include CHAPEX, the renovation of the Palais des Expositions in Charleroi; ANGLEUR, the adaptative reuse of a school in Liège; ECAM, the transformation of a former engineering school into a mixed-use public facility and a park; KARREVELD and INSAS, the adaptive reuse and extension of office buildings for a secondary school, and for an art university in Brussels.
Many unbuilt competitions and collaborations serve as an environment for creative exploration. Conversely, they view construction sites as dynamic extensions of the design process, where the critical potential of architecture unfolds and materializes.
AgwA contributes to academic research and education at different universities. Furthermore, the firm’s partners founded the Architecture in Practice research group and have been editing the "In Practice" book series since 2018, in collaboration with institutions like KU Leuven and ULiège.

__________
Architectural Practice is curated by Cristian Stefanescu (Assistant Professor, BAS & founder of a-works | architecture + art) and co-hosted by the Bergen School of Architecture (BAS) and Bergen Society of Architects (BAF)

__________
Image Credits
Filip Dujardin

17 Apr
08:00 - 10:00

Bergen Inkluderingssenter, Landåssvingen 15

Bærekraftig Frokost "OMBRUK AV BYGG OG MATERIALER"

Arrangementansvarlige er Bergen Arkitekthøgskole og Vestland Fylkeskommune Ombruk av både bygninger, materialer og inventar er viktig for at vi skal klare å bygge et bærekraftig samfunn. På dette møtet får vi høre om ombygging av den gamle lærerhøgskolen på Landås til Bergen inkluderingssenter. Hvordan man har få...

Arrangementansvarlige er Bergen Arkitekthøgskole og Vestland Fylkeskommune

Ombruk av både bygninger, materialer og inventar er viktig for at vi skal klare å bygge et bærekraftig samfunn. På dette møtet får vi høre om ombygging av den gamle lærerhøgskolen på Landås til Bergen inkluderingssenter. Hvordan man har fått til så stor grad av ombruk og hvilke valg som er gjort. I tillegg har vi besøk av de Belgiske arkitektene fra AgwA som har fokus på ombruk og transformasjon i hele sin praksis og som holder kurs på Bergen arkitekthøyskole i vår.

Program

08.00 FROKOST
08.15 VELKOMMEN
08.20 (IM)PERMANENCE- verdien av ombruk av bygg og materialer
v/ AgwA - Presentasjonen vil bli holdt på engelsk

09.15 PAUSE

09.25 BERGEN INKLUDERINGSSENTER - pilot på sambruk, ombruk og transformasjon
v/avdelingsleder Johnny Berg, Bergen kommune
10.00 BEFARING (begrenset antall plasser)

Åpent for alle, Husk Påmelding. Vel møtt !

påmelding her https://billett.bergen.kommune.no/Detaljer/EVENT/632/B%C3%A6rekraftig-frokost---Ombruk-av-bygninger-og-materialer?fbclid=IwAR3-DkJ0IQx5h-2msk0b1TdNDlfDap7VOf2iFhsF4odTrE3iDLVC6ZlLxNM_aem_AccVBlEXK8KHeJB8ySHhv_0VJPYRPnvgWtW405wOIfQHYOn-DIhKYjhIF5YKXhYkJ-KRETZQT9wnfROogRu648Zq

Mer informasjon om Bergen inkluderingssenter:

Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter og har i tillegg et på viktig fokus på ombruk og transformasjon.

Bergen kommune - Byggeprosjekt Bergen inkluderingssenter: https://www.bergen.kommune.no/.../byggeprosjekt-bergen...

Her lever møbler og materialer fra lærerhøgskolen videre - BIR: https://bir.no/.../her-lever-moebler-og-materialer-fra.../

Bergen kommune - Bergen inkluderingssenter: https://www.bergen.kommune.no/.../bergen-inkluderingssenter

Mer informasjon om AgwA:
AgwA, er basert i Brussel og etablert mellom 2003 og 2006 og jobber hovedsakelig med prosjekter der fokus på adaptiv gjenbruk, komplekse situasjoner, utvikling med blandet bruk og ofte offentlige prosjekter med stramme budsjetter. De er opptatt av bygnings langsiktige utvikling, og tilpasning til endringer i bruk og kontekst. Samtidig som den skaper bemerkelsesverdige romlige disposisjoner, foreslår AgwA en funksjonell og tydelig arkitektur, med vekt på enkle konstruksjonsmaterialer og struktur.

Sentrale prosjekter inkluderer blant annet:
- CHAPEX, renoveringen av Palais des Expositions i Charleroi
- ANGLEUR, adaptiv gjenbruk av en skole i Liège;
- ECAM, transformasjonen av en tidligere ingeniørskole til et offentlig anlegg for blandet bruk og en park;
- KARREVELD og INSAS, adaptiv gjenbruk og utvidelse av kontorbygg for en ungdomsskole og for et kunstuniversitet i Brussel.

Samarbeidspartnere for Bærekraftige frokoster er Bergen arkitekthøgskole, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, Statsforvaltaren i Vestland, Universitetet i Bergen og Vestland fylkeskommune.