Bibliotek

Om biblioteket

BAS biblioteket er et arkitekturfaglig bibliotek som er åpent for alle, her kan du låne bøker, tidsskrifter, og fagrelevant materiell, scanne inn tegninger, bilder og litteratur, låne PC, lese aviser, finne elektroniske kart og her er det leseplasser. Biblioteket er bemannet med fagpersonell som kan hjelpe deg med litteratursøk, oppgaveskriving og annen rettledning. Biblioteket har 2-3 assistenter som holder biblioteket kveldsåpent 1 dag i uken , og som arrangerer sosiale, faglige, og litteraturrelaterte events på biblioteket. Leter du etter litteratur som ikke finnes på biblioteket, kan vi låne inn boken fra et annet bibliotek, eller kjøpe inn det fagmateriale du er på jakt etter. Ta bare kontakt og spør, velkommen!

Hva kan du låne? Vi har en variert beholdning av bøker innen arkitektfaget, kunst og teknikk, populærvitenskap, samt litteratur fra andre fag som er relevante i arkitekturutdanningen, i tillegg til filmer og kart. Her låner vi også ut symaskin, fiskestenger, tepper, og du finner til enhver tid bokutstillinger og utstilling av diverse modellteknikker. Det er egne merkede kurshyller på biblioteket med relevant materiale for det kurset du tar akkurat nå

Hvordan låne? Send gjerne en mail dersom du vet hvilken bok du vil ha, så kan vi svare deg om den er inne på hyllen og eventuelt finne den frem til deg. Dersom biblioteksansvarlig er tilstede registreres utlån direkte inn på data, dersom ikke skrives utlån ned i utlånsboken. Lånetid fra 14 dager til 1 mnd.

Hvordan er biblioteket organisert? Bokhyllene er inndelt i emneområder, det finnes et kart på biblioteket over emner og hvor de står. Hyllene er merket og de samme hyllenavnene finner du igjen i den interne bokdatabasen som er ligger lagret på student PC på biblioteket. Bibliotekansvarlig hjelper gjerne til med å finne boken du trenger, eller bøkene du ikke visste fantes her.

Scroll lenger ned på siden for å se noen av publikasjonene til BAS, samt hvilke elektroniske ressurser du kan benytte deg av.

BAS bibliotek åpningstider

09:00 til 16:00 (man-fre)
Tirsdager langåpent til 19:30


Besøksadresse:

Sandviksboder 59-61a, 5035 Bergen, Norway

Retur av bøker:

BAS bibliotek, pb.39, 5841 Bergen, Norway

Telefon

+47 55 36 38 90

E-post

line@bas.org


Publikasjoner

BAS har gitt ut mange publikasjoner i årenes løp. Noen av de kan du finne her elektronisk. Er det noe spesielt du er på utkikk etter, ta kontakt og vi ser om vi kan hjelpe deg.


Elektroniske ressurser

trykk på pluss og minus tegnet til høyre for boksene for å åpne/lukke de ulike dokumentene.

ELEKTRONISKE BØKER HOS NASJONALBIBLIOTEKET: 

Nasjonalbiblioteket har åpen tilgang til en stor mengde scannede bøker, flere av disse er fagbøker som er blant de anbefalte bøkene på BAS studiet her er listen med linker:

Andre relevante bøker:

Norge Digitalt/GeoData/Kartdata og Norge i Bilder/Flyfoto

BAS BIBLIOTEKET er BAAT bruker, og dermed har studenter på BAS tilgang til en stor mengde ulike elektroniske kart Norge, disse kartene er kart som åpnes i QGIS, og som gjør at bruker selv kan bygge opp kartet og velge hva som skal vises og hvordan, kart lag.

BAS studenter har tilgang til Norge Digitalt/GeoData via biblioteket på BAS. Nedlastning av elektroniske kart og bilder fra Geodata og Norge i bilder må skje via  innlogging ved bibliotekar på BAS. Mål for BAAT kontrollert tilgang er å sikre at Norge digitalt-tjenester bare benyttes av autentiserte og autoriserte brukere og/eller brukerapplikasjoner (unntatt tjenester som skal være fritt tilgjengelige) registrere og telle bruk av tjenestene og henføre bruken til identifiserte brukere og/eller brukerapplikasjoner.    Send gjerne en mail til biblioteker og spesifiser hva du trenger, så sender vi deg materialet elektronisk

Open Access

 • Nasjonalbiblioteket.no, Bokhylla Nasjonalbiblioteket skanner inn å gjør tilgengelig norske, og noen utenlandske bøker fra før år 2000, disse bøkene kan automatisk leses på din PC, dersom du har en norsk IP adresse. Dersom du ikke har en norsk IP-adresse kan du be om spesialtilgang. In accordance with the agreement with Kopinor, upon which the service is based, users without Norwegian IP addresses can apply for access for specific purposes, primarily research, education and professional translation. Access is normally granted for a period of six months, with the possibility of an extension.
 • GRIND.no Kunnskap om landskap, næring og bosetning bland annet aktuelt for Bygningshistorie BAS, kun Hordaland
 • Monoskop log «Monoskop Log. Writings on arts, culture and media technology is an educational free access online resource for learners in media arts and culture, started in February 2009,» sitert fra websiden Universitet i Oslo sin nettside
 • Norgeshistorien.nony pr. 04.12.2015
 • Artikler om Bergen i Bergen byarkiv
 • Oppslagsverket OvE i Bergen Byarkiv
 • Vanskelig å finne en bok? Her kan du søke på et bibliotek i nærheten av deg:  
 • BORA BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger, forskningsdata og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst, se også NORA
 • Verdensbiblioteket E-Bøker på Arabisk, Persisk, Bosnisk, Kroatisk, Serbisk, Somali og Tigrinja
 • -Har de boken jeg vil ha på Bergen Offentlige Bibliotek?
 • -Søk i samlingen til Bymuseet i Bergen
 • Norsk kunsthistorisk bibliografi –«Omfang/fag: Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt) (…) antall poster: 31.954,» om KUNSTBIB
 • Nasjonalbibliotekets database – Her kan du finne bildearkiver, indekser, adressefortegnelser, kataloger, samkataloger, nasjonalbibliografi, spesial-, fag- og emnebibliografier.
 • Nasjonalbiblioteket – Norske og Nordiske tidsskriftartikler (Norart) Database over artikler i norske tidsskrift. Her kan du søke både på emne og tittel, forfatter etc.
 • Art libraries net:
 • OpenDOAR «OpenDOAR is an authoritative directory of academic open access repositories.. … As well as providing a simple repository list, OpenDOAR lets you search for repositories or search repository contents. » sitert fra websiden
 • Wiki Book sources,
 • Contemporary Art Daily, «A Daily Journal of International Exhibitions» … «Contemporary Art Group is the organization that produces Contemporary Art Daily, Contemporary Art Venues and Contemporary Art Quarterly. After you’ve visited those projects, read our mission, learn more about our history, follow our office blog, get in touch, and if you’re so inclined, support us,» sitert fra websiden
 • 34 classic books on Architecture and Urban planning, free digital books from MIT i Boston:

Anbefalte andre bibliotek med relevante fagbøker

Kunstbibliotek i Bergen
Fakultet for kunst, musikk og Design, Biblioteket, Møllendalsveien 61, https://kmd.uib.no/no/Bygninger_fasiliteter/Bibliotek , biblioteket er åpent fra 09.00-16.00, mandag onsdag og fredag og til kl. 18.00 på torsdager

Biblioteket på Høyskolen i Bergen, plan og areal litteratur, ingeniør bøker, teknisk tegning osv. Høgskolen på Vestlandet,på Kronstad ved Danmarksplass, https://www.hvl.no/bibliotek/
Biblioteket er normalt åpent for besøkende mandag–fredag kl. 07.30–15.30

Hovedbiblioteket på Universitetet i Bergen, med bla låne PCer med adgang til databaser UiB, Universitetet i Bergen, bibliotek for Humaniora, Haakon Sheteligs plass 7, https://www.uib.no/ub/108555/%C3%A5pningstider-og-kontaktinformasjon#bibliotek-for-humaniora
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.30-19.00
Ubetjent skranke fra 08.30-10.00
Lørdag: 10.00-16.00 Kontaktinfo: ubbhf@ub.uib.no | 55 58 25 18

Sosialantropologibøker:
UiB, Universitetet i Bergen, Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi, Fosswinckels gate 14, åpningstid 10.00-19.00
Kontaktinfo: ubbsmp@uib.no | 55 58 32 61 https://www.uib.no/ub/108555/%C3%A5pningstider-og-kontaktinformasjon#bibliotek-for-samfunnsvitenskap-musikk-og-psykologi

Diverse litteratur om Bergen, arkitekturbøker, filmer og aviser:
Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6, åpningstider Mandag-torsdag 10.00-20.00, Fredag 10.00-17.00, Lørdag 10.00-16.00 og Søndag 12.00-16.00
https://bergenbibliotek.no/

I Oslo

Arkitekturbøker:
Biblioteket på AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29,
Åpningstider mandag, onsdag, fredag 08.30-16.00, tirsdag og torsdag 08.30-18.00

https://aho.no/no/bibliotek

NAL Biblioteket, Josefinesgate 34, Oslo, https://www.arkitektur.no/bibliotekets-databasere-post: pjm@arkitektur.no

Nasjonalbiblioteket, kart og utvidet litteraturmateriale på flere felt, elektronisk fritt tilgjengelige eldre bøker, Nasjonalbiblioteket kan også hjelpe til med å låne bøker fra utenlandske bibliotek Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.
Åpningstider;
Huset, utstillinger og Kafé Å: Mandag-fredag: 10-21. Lørdag: 10-16
Kartsenteret, Mandag-fredag: 13–21. Lørdag: 10–16
Film og musikk: Alle besøk skal avtales på forhånd via film@nb.no eller musikk@nb.no. Ved besøk, henvend deg i resepsjonen. Mandag-fredag: kl. 10.00–15.00 (påsyns- og lytterom). Lørdag: Stengt.
Spesiallesesalen for privatarkiv og sjeldent materiale. Spesiallesesalen kan besøkes etter avtale på e-post: spesiallesesalen@nb.no. Henvend deg i resepsjonen ved ankomst. Mandag-fredag: 10.30–14.00. Lørdag: Stengt. https://www.nb.no/

Solkart Sverige:  http://karta.ale.se/?m=solkarta

Solkart app: IPHONE & ANDROID

Sol kart Oslo https://od2.pbe.oslo.kommune.no/solkart/

Byggforskrifter

Studenter på BAS får studentpris på Byggforsk tilgang, slik går du frem: Du må bruke studentmail adresse fra BAS for å få studentpris hos byggforsk, BAS mail adressen er bygget opp slik   @student.bas.org, der bruker er lik brukernavn som dere får til bruk for print maskinen på BAS.

BYGG

MATERIALBIBLIOTEK/bygningsmaterialdatabaser

 • http://www.lesserknowntimberspecies.com/
 • Lysviden.dk, «Lysviden.dk er et tværfagligt internetbaseret undervisningsmateriale, der dækker alle aspekter af lys og belysning. Målgruppen er studerende og undervisere på videregående og mellemlange uddannelser. Derudover kan alle andre lysinteresserede hente viden fra Lysviden.dk. Materialet består af artikler, illustrationer, øvelser og links, der frit kan benyttes i undervisningssammenhæng,» sitert fra websiden

BYGNINGSVERN, Riksantikvaren

 

Statsbygg

Collective housing  english webpage with an overview of different solutions  for collective housing.

 

Registrering av eldre bygninger 

SEFRAK registeret, landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. https://www.riksantikvaren.no/les-om/sefrak/

ANTON- Antikvarisk oppmålingsbase for norske hus: https://arkivportalen.no/entity/no-NTNU_arkiv000000076886?ins=UBIT

Byggefilm.dk – filmer om bygningsvern og rehabilitering https://www.byggefilm.dk/

Ei førlesning om akademisk skriving ved Prof. Emeritus Siri Skjold Lexau kan du få i opptak ved å kontakte adm@bas.org. Presentasjonen som Lexau nytta, kan du laste ned her. Mykje nyttig informasjon i høve skriving av både bygnings-og arkitekturhistorie oppgåve på BAS.

Ordbøker på nett

Har du dysleksi eller andre lesevansker?
Se hva de har å tilby på denne nettsiden, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Digitaliserte bøker for synshemmede https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/tilgang-til-digitaliserte-boker-for-synshemmede/

Pensum på lyd? Sjekk tilbudene ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Det Flerspråklige Bibliotek, et nytt tilbud fra Nasjonalbiblioteket https://dfb.nb.no/

Kildekritikk og opphavsrett

Mer om søk og skriv http://sokogskriv.no/om-sok-skriv/

Delrett «DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø,» sitert fra websiden

Tekstskriving, verktøy for oppgaveskriving, kildebehandling, oppgaveutforming

https://www.ntnu.no/viko/ 

Søk og Skriv, «Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne (…) Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høyskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, og Akademisk skriving ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen,»

PhD on track https://www.phdontrack.net/

Nyttig side fra NTNU:   https://i.ntnu.no/oppgaveskriving/verktoy 

 

Linkedln learning

Lynda.com, fra 2020 inn under Linkedln learning, er en læringsdatabase som BAS har et klassesett av lisenser til, vanligvis benyttes dette klassesettet av 2.klasse på BAS.

 • Byggesaker fra 1899 – 2005 er digitaliserte og tilgjengelige for hjemmelshaver/eier via kommunens innloggingstjeneste Min Side/Min kommune.
 • Studenter som trenger tilgang til digitalisert byggesaksdokumentasjon i forbindelse med studiene, kan ta kontakt med byggesaksarkivet på epost: arkiv.byggesak@bergen.kommune.no
 • For innsyn i byggesaker etter 2005 kan du søke i Saksinnsyn som gir tilgang til Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv for plan- og byggesaker.
 • Byggesaksdokumentasjon fra de tidligere kommunene Arna, Laksevåg, Årstad, Åsane og Fana er noe begrenset siden de ble underlagt bygningsloven senere enn bykommunen Bergen.
 • Dersom du ikke er hjemmelshaver/eier eller part i sak, men ønsker tilgang til digitale filer fra byggesaker før 2005, kan disse kjøpes i www.infoland.no, www.norkart.no eller www.eplassen.no
 • Les mer her Byggesaksmapper | oVe (bergenbyarkiv.no)

 

FUSK PÅ EKSAMEN ELLER KURS
BAS ser alvorlig på fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kurs. Mer informasjon om hva som er definer som fusk i en akademisk kontekst kan du finne her. Vi vil herunder fokusere på plagiat.

ENGLISH: BAS takes seriously cheating on exams and courses. More about what is defined as cheating in an academic context can be found below. Here we want to focus on plagiarism.

Les mer i dette dokumentet: FUSK-PA-EKSAMEN-ELLER-KURS.-norsk.pdf

Read more in this document: CHEATING-ON-EXAMS-AND-COURSES.-english.pdf


Kontaktskjema

Library Contact Us

Du er kanskje interessert i