Samarbeid

BAS inngår i mange ulike samarbeid med myndigheter, ideelle organisasjoner og utdanningsinstitusjoner i inn og utland for å arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utfordringer.

Vi bryr oss om nabolaget vårt, og vi bryr oss om utviklingen i verden og vil arbeide med å belyse mulighetene som ligger i gjennomtenkt stedsutvikling og arkitektoniske formsvar som verktøy for å håndtere både landskap og samfunn, både natur og kultur, ressursbruk og materialkvaliteter.

Vi er nysgjerrige og liker å arbeide i dialog med både grundige prosesser og interesserte folk fra andre fagfelt. Vi liker å bli overrasket og å overraske og sammen finne veier og svar som drar diskusjonen i nye retninger.

Byggeprosjekt, Design & Build

Gjennom undervisningen vår engasjerer vi oss i mange samarbeid som gir oss mulighet til å realisere byggeprosjekter for fellesskapet. Vi har i disse prosjektene samarbeidet med kommuner, organisasjoner og sponsorer om allmennyttige formål. Eksempler kan være nytt ungdomsbibliotek, U-ROM sammen med Bergen offentlige bibliotek, gratis overnattingshytter på byfjellene som Tubakuba og Egget i samarbeid med Bergen kommune, lekeplasser og rekreasjonspaviljonger på gamlehjem som veksthuset/konsertscenen ved Solheim Alderspensjonat, Lyse. Vi har også i en årrekke arbeidet med Balestrand kommune for å realisere ulike rekreasjonsprosjekt i samarbeid med bygdesagentusiaster der.

Studentengasjement og samarbeid

Studenter ved BAS engasjerer seg internt på skolen, i samarbeid der studenter fra de ulike klassene kommer sammen, som i SOBAS, og gruppen med engasjerte studenter som har bygget og nå driver Laserkutteren. Studentrepresentanter fra BAS er også representert i studenttinget, landsstyret i NAL og AFAG og i det studentdrevne samarbeidet Trestykker, der studenter fra alle arkitektskolene i Norge går sammen om å planlegge og bygge noe hvert år. Lokasjonen går på omgang og sist det ble bygget i Bergen var i 2017. Før jul 2019 engasjerte en gruppe BAS-studenter seg i å arrangere julemarked på Sandvikstorget i samarbeid med lokale aktører som Kystkulturesenteret og den lokale kjøpmannen

Sandviksdagene

Sandviksdagene er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Arkitekthøgskole, Kystkultursenteret i Bergen, Gamle Bergen Museum, Norges Fiskerimuseum og Museum Vest. Arrangementet er støttet fra Bergenhus og Årstad kulturkontor. I 2019 ble et diplomprosjekt om gjenbruk av trematerialer, med utgangspunkt i en gammel Sandviksbod, stilt ut på Norges Fiskerimuseum, en av skolens naboer og deltaker på Sandviksdagene. Prosjektet RECLAIM/ OMBRUK, Assembling Old and New Wood for Everyday Spaces in Sandviken, laget av Alicia Lu Lin er en direkte fortsettelse av den Sandviksboden masterstudentene bygget opp igjen på Sandviksdagene 2018 som del av masterkurset Open Form- New Wood.

Bærekraftig frokostmøte, framtidens byer

Frokostmøteserien Bærekraftig Frokost er møter der nyheter innen bærekraftig arkitektur, bygg og byplanlegging legges frem samtidig med at det blir servert frokost. Arrangementene er gratis og åpent for alle, men retter seg hovedsakelig mot alle som studerer eller jobber innenfor bygge- og planleggingsbransjen. Frokostmøte er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen, Bergen Arkitekthøgskole og Spacelab ved Geografi på Universitetet i Bergen.

Tresatsning

BAS deltar i Treklang sammen med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen for å sette søkelys på regional tresatsing.

Sammen med Fylkesmannens tredriver og arkitekturfakultetet ved Ryerson University i Toronto, Canada fikk skolen finansiering fra DIKU (SIU) for å arbeide i en toårsperiode med fokus på å styrke regionale tremiljø. Prosjektet ble ferdigstilt og avsluttet i 2019 med boken New Wood Architecture between Contemporary and Tradition

Internasjonale samarbeid

BAS har inngått bilaterale utvekslingsavtaler med 15 land i Europa gjennom Erasmusprogrammet og har i tillegg samarbeid med skoler i Sveits, Israel, Canada, Brasil, Chile, India og Kina. Se oversikt.

BAS er med i NordPlus-samarbeidet og er medlem av NBAA (Nordic Baltic Academy of Architectural educations) og EAAE (European Association for Architectural Education) og samarbeider der gjennom Education Academy og Educating the Educators om opplegg for å styrke kompetansen til lærerne og relevansen til utdanningene.
Vi er også partner i ulike internasjonale prosjekter med støtte fra EEA, DIKU og Erasmus+.

Per i dag (september 2020) er vi involvert i følgende prosjekt;

PhDby Design. Mapping Conceptual Groundings, Reflecting Methodological Approaches and Modulating PhD-Curricula ( 2018-2021) er et Erasmus + prosjekt koordinert av Universitetet i Liechtenstein sammen med partnerne KU Leuven- Faculty of Architecture, Chalmers University of Technology- Department of Architecture and Civil Engineering og Bergen Arkitekthøgskole.

Social and Environmental Impact Academy for Architects (SEIAA), 2020-2023,  Erasmus + prosjekt ledet av University of Liechtenstein, med partnere fra The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Archtiecture, Design and Concervation, Universiteit Hasselt og Bergen Arkitekthøgskole.

Empaty in Art (EMIA), 2020-2022, EEA støttet prosjekt ledet av Slovak University of Technology, Faculty of Architecture and Design, med partnere fra Bergen Arkitekthøgskole og Iceland University of the Arts, Department of Design and Architecture.

Har du spørsmål?