StudentlivLæringsmiljø

Et godt læringsmiljø er viktig i studiehverdagen og for studiekvaliteten. På BAS skal læringsmiljøet være kreativt og faglig utfordrende, men også godt og trygt, tilrettelagt for enkelte ved behov.

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til arbeidet med læringsmiljø, delta i planlegging og følge utvikling. Vedlagt ligger mer informasjon fra LMU, med blant annet tips og råd til læringsmiljø på sal, kontaktinformasjon og hvordan du kan melde saker. Her finner du BAS sin avviksmelder Sei ifrå.


Studentombud

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.

Studentombudet sin viktigste funksjon er å gi råd om rettigheter og plikter i studentsaker til studenter og ansatte. Studentombudet er ikke partsrepresentant og fatter ikke vedtak i enkeltsaker.

All kontakt med studentombudet er underlagt taushetsplikt og henvendelser fra studenter og ansatte behandles konfidensielt ved mottak. BAS har inngått samarbeid med UiB og NHH om felles studentombud.
Mer informasjon om studentombudet.

Læringsmiljø/Studentombud

Personvern og GDPR

BAS sin personvernerklæringen handler om hvordan skolen samler inn og bruker personopplysninger. Den gjelder opplysninger innhentet fra søkere, registrerte studenter, ansatt og engasjert personale og evt. samarbeidspartnere. Den gjelder opplysninger lagret elektronisk og på papir.

BAS respekterer retten til personvern og skolens behandling av personopplysninger skjer i henhold til Personopplysningsloven og tilhørende forskrift.

Persornvern og GDPR

Undervisningen på BAS

Undervisning på BAS

Tilrettelegging og spesielle utfordringer

Har du behov for særskilt tilrettlegging? Les mer her.

Tilrettelegging og spesielle utfordringer

Brukermedvirkning og studentdemokrati

Det er svært viktig at du engasjerer deg som student på BAS. Vi ønsker initiativ velkommen. I tillegg er det er rekke råd, utvalg og komiteer du kan velge å sitte i for å representere studentmassen. Evaluering av kurs og undervisning er også svært viktig for kvalitetssikringen på BAS. Les meir om dette her.

Brukermedvirkning og studentdemokrati

Her kan du se hva noen av studentene våre har å si om å være student på BAS. Under utvikling. Vil bli publisert etterhvert.

Du er kanskje interessert i