Organisasjon

Organisasjonskart

For oversikt over de ulike enhetene i BAS og hvordan de kommuniserer med hverandre.Råd, komiteer og utvalg

Oversikt over de ulike organ i Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole, last ned oversikt.


Interne rapporter

her finner du årsrapport for hvert år, samt styrereferat og referat fra rådsmøter.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Du er kanskje interessert i