Master i Arkitektur

Om master i arkitektur på BAS

Bergen Arkitekthøgskole ble etablert i 1986 i Bergen som et pedagogisk alternativ til de to statlige utdanningene i Norge. Skolen ble godkjent av Utdanningsdepartementet i 1990 og uteksaminerte sitt første kull sivilarkitekter våren 1991. Les boken BAS-Alternativet
BAS utdanner mastere i arkitektur, et femårig gjennomgående studium, med et omfang av 300 studiepoeng. BAS er en privat stiftelse og en av tre godkjente arkitektstudier i Norge. Merk at man må betale skolepenger til BAS, p.t NOK 20.310,- per semester. I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (690,-) og kopinor (ca300,-). Dersom man kommer utenfra EU/EEA/EFTA vil skolepengene beløpe seg til NOK 307.234,- per studieår. Utvekslingsstudenter er fritatt fra å betale skolepenger.

Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund. Arkitekt er ingen beskyttet tittel i Norge, og tittelen kan dermed fritt brukes av alle. Det er bare utdannede arkitekter (sivilarkitekter eller master i arkitektur) som kan bli medlem av Norske Arkitekters Landsforbund. Arkitekter som bruker tittelen arkitekt MNAL, er altså utdannede arkitekter.


Studieplan

Studieplanen er et dokument som viser helheten i studiet. Den beskriver blant annet oppbygging læringsutbytter, og faglig innhold.
Studieplanen er supplert med årsbeskrivelser (1.- 3. klasse) og kursbeskrivelser som er mer detaljert informasjon om kurs og gjennomføring.

Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) beskriver hva som er forventet kunnskaper, ferdigheter og kompetanser en student skal ha etter å ha fullført studieprogrammet ved BAS.

LUB er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).Avsluttende diplomarbeid

Det 10. semesteret på BAS er et avsluttende arbeid på en selvformulert oppgavestilling, med veiledning fra arkitekt, kunstner og andre konsulenter. Perioden strekker seg fra januar – juni, og blir avsluttet med en eksamen der man stiller ut prosjektet og prosessen sin, og blir evaluert av eksterne sensorer. Bestått diplomaeksamen gir den akademiske graden master i arkitektur.

Målet: Kvalifisering til selvstendig arbeidende arkitekt

Les Retningslinje for diplomeksamen med innhold (tidl.6 punkts diplom) (Engelsk)

Les retningslinje for val av diplomrettleiar og rettleiaravtale

For visning av tidligere års diplomprosjekt, se under PROSJEKTER. Der kan du filtrere ut kun diplomprosjekt, samt etter årstall.

Du er kanskje interessert i