Utveksling

Internasjonal mobilitet er ein viktig del av BAS sitt program. Kvart år sender vi fleire studentar ut i verda, enten gjennom samarbeidsavtaler eller som freemovers. Til eikvar tid er det utvekslingssstudentar på BAS som gjer studiemiljøet på BAS svært internasjonalt. Vi har omlag 23 ulike nasjonalitetar i studentmassen.

Studentmobilitet er ein viktig del av vår strategiske plan for utdanninga vår. Ved å reise ut kan ein komplementere kunnskapen sin, få kulturell og språkleg kapital, samt danne viktige nettverk som ein har glede av også langt inn i sitt yrkesliv. BAS ynskjer å tilrettelegge så godt som mogleg for at alle som ynskjer det skal kunne reise ut. Nederst på sida finn du ei oversikt over kva partnerskular BAS har.


Reisebrev fra studenter på utveksling

Rapport fra Asem Babawat i løpet av utvekslingen til Ryerson University, Toronto, Canada i skoleåret 19/20.
«Alt går kjempe bra her! Så langt har det vært utrolig kjekt å være på utveksling, spennende og lærerikt. Det å være i et helt annet miljø både kulturelt og utdanning messig gir en viktig erfaringer i livet og som fremtidig arkitekt. Skolesystemet her er helt annerledes enn BAS, hvor en fra første dag får tildelt hele semester-planen om hva, hvor og når en skal gjøre skole arbeid. Alt er planlagt for deg. Den friheten og litt det «kaos/friheten» som vi elever kaller det så fint fra BAS hadde ikke vært dumt å ha her. Men slikt er det, og det er nettopp derfor jeg valgte å ta utveksling. En lærer å forholde seg til nytt kultur, struktur, språk, mennesker og ikke minst arkitektur.»


Carmen Roman og Karoline Kolby var i skoleåret 2016/17 på utveksling i Sao Paulo. Les deres spennende reisebrev om oppholdet


Kristine Knapstad er dette semesteret på utveksling ved Kamla Raheja Vidyanidhi Institute for Architecture and Environmental Studies i Mumbai, India. Ho har sendt oss nokre ord og bilete om sitt møte med Mumbai.


Oversikt partnerskular for utveksling

Exchange Schools

Du er kanskje interessert i