Folk på BAS

empty

Filtrer etter:
Administrasjon og lærere

Her finner du en oversikt over de som jobber i administrasjonen på BAS, samt lærere som underviser. Nederst på siden er en liste over tilknyttede lærere som ikke er aktive p.t.

empty

Alberto Altés

Associate Professor KTF

Christof Mayer

Professor APP / DAV

Cristian Stefanescu

APP teacher/architect

Espen Folgerø

Class teacher 2. year/architect

Eva Kun

teacher DAV/artist

Francesca Torzo

Assistant Professor APP/Architect

Héctor Piña

Vice rector/teacher APP

Marco Casagrande

Professor APP/DAV, architect

Nancy Couling

Associate Professor APP / Architect

Pavlina Lucas

Associate Professor APP/KTF, architect MNAL

Sverre Sondresen

Teacher APP

Tom Chamberlain

Professor DAV/artist

Tord Bakke

Teacher KTF

Vibeke Jensen

Professor DAV/artist

Alberto Altés

Associate Professor KTF

Christof Mayer

Professor APP / DAV

Cristian Stefanescu

APP teacher/architect

Espen Folgerø

Class teacher 2. year/architect

Eva Kun

teacher DAV/artist

Francesca Torzo

Assistant Professor APP/Architect

Héctor Piña

Vice rector/teacher APP

Marco Casagrande

Professor APP/DAV, architect

Nancy Couling

Associate Professor APP / Architect

Pavlina Lucas

Associate Professor APP/KTF, architect MNAL

Sverre Sondresen

Teacher APP

Tom Chamberlain

Professor DAV/artist

Tord Bakke

Teacher KTF

Vibeke Jensen

Professor DAV/artist


Ikke aktive

Personer som ikke underviser på BAS inneværende semster

Du er kanskje interessert i