Denne forelesningen er tilrettelagt for 3.klasse, men åpen for alle interesserte.

Referanseverk og nettressurs:

Hardy, Matthew (2011): The Venice Charter Revisited. Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century.

Jokilehto, Jukka (1999): A History of Architectural Conservation.

Lowenthal, David (1985): The Past is a Foreign Country.

https://unesco.no/kultur/verdensarven/verdensarv-i-norge/