Ved Gjermund Andersen, Naturvernforbundet: «Vi trenger et paradigmeskifte i skogen som grunnlag for bærekraftig byggevirksomhet og bedre miljøUndertittel: Vet arkitekter nok om kvaliteten på trevirke de bygger med, og hvor finnes det beste tømmeret?»

Gjermund Andersen er forfatter av boka «Nytt skogbruk!» som gir en omfattende argumentasjon for en omlegging av skogbruket –  med sikte på å produsere mer varige materialer, binde mer karbon og bedre ivareta biologisk mangfold. I boka dokumenterer han at dette også er et skogbruk som både kan produsere like mye tømmer og som kan måle seg med, og til dels være mer lønnsomt for skogeierne enn flatehogstskogbruket. Han brenner for at fremmadstormende arkitekter må være en drivkraft for å kreve mer varige  materialer.

Gjermund jobbet 7 år som skogsarbeider I Nordmarka på 70- og 80-tallet, er utdannet agronom og skogteknikker, og har drevet en familieskog på Eiker i 30 år. Han har vært daglig leder og arbeidende styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) fra 1986 til 2021, hvor han nå arbeider som spesialrådgiver på skog- og Markasaker. Han har også vært leder for det nasjonale skogutvalget i Naturvernforbundet siden 2000. I tillegg til foredragsvirksomhet om behovet for et paradigmeskifte i skogen, arbeider han for tiden med å utarbeide en samlet plan for vern og restaurering av naturen i Oslomarka.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, ta gjerne med matpakken!