med BAS arkitekt, og tidlegare lærar BAS Mona Steinsland

Obligatorisk for 1. årstudentane. In Norwegian only.