“Små rom for store naturopplevelser”

En livslang lidenskap for natur og friluftsliv, kombinert med fagfeltet arkitektur er grunnlaget for arkitektfirmaet Biotope. Biotope arkitekter har siden 2009 designet gapahuker, stormhytter, leplasser, friluftsamfi og annen småskala arkitektur for friluftsliv og reiseliv. Målet i ethvert prosjekt er å skape rom for gode naturopplevelser! www.biotope.no