Opa førelesning onsdag 23. august kl. 1430-1530: Informasjonsmøte om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en konkurranse som fremmer og hedrer unge og nyskapende designere og arkitekter. Søknadsfristen er 5. september kl. 12.00. Du kan søke som student eller innen fem år etter endt utdannelse. Konkurransen er gratis og blir grundig vurdert av en tungt sammensatt fagjury med representanter fra bransjen. Vinnerne av konkurransen blir feiret på DOGA 15. november 2017, sammen med mottakerne av tilsvarende konkurranse for etablerte utøvere.

OPEN DIPLOMA EXAMINATIONS 2017

The following diploma examinations are open to the public. This will be a very valuable learning experience for future diploma students, as well as a good exercise for our future masters in architecture to present in front of an audience. For external visitors, this will give a good insight in our program. See program!

BAS ARBEIDER FREM MOT INSTITUSJONSAKKREDITERING

Til orientering ettersom dagens leder i BT kommenterer på forslaget til nye kriterier for å motta statsstøtte, og i den forbindelse nevner at BAS står i fare for å miste statsstøtten. Les mer.

NY PROREKTOR VED BAS

BAS vil herved annonsere at Joakim Skajaa tar over for Sixten Rahlff som ny prorektor ved BAS. Høsten 2017 blir det i tospann med Sixten, men fra 2018 blir det i en større prosentstilling. 1. skoledag 19. august blir dermed en markering både av opptak av et nytt kull studenter ved BAS, uteksaminerte diplomstudenter, ansettelser av 7 nye lærere og en ny prorektor. Les mer.