Artikkel i Bonansa om Minihus i Hurdal

I Hurdal kommune ble det i vår satt opp et minihus på 25 dager, og prosjektet var en del av kurset Minihouse Master Course ved BAS. Les artikkelen.

Program 15. August på BAS

Laurdag 15. august er det klart for høgtidleg opning av skuleåret 2015/16 med gjennomgang av diplomutstillinga på dagtid. På kveldstid vert det minnemarkering for Svein Hatløy og diplomseremoni. Les meir om programmet.

Svein Hatløy er gått bort.

Det er med stor sorg BAS har motteke bodskapen om at skulen sin grunnleggjar Svein Hatløy er gått bort. Alle noverande og tidlegare studentar og lærarar er velkomne i gravferda. Den finn stad i Haus kyrkje på Osterøy tysdag 21. juli kl.11.00.