3. årsstudentar presenterte på RØST konferanse 10.mai

Bergensklinikkenes jubileumskonferanse i mai 2016 hadde fått tittelen "RØST" nettopp for å fremme brukerstemmen i rusfeltet. Christian Solbakken, Kristine Reppe, Karoline Kolby og Sveinung G. Havn presenterte sine prosjekt fra i vår som omhandler nettopp rusmisbrukere som klienter. Studentene stilte opp og holdt presentasjon foran en fullsatt sal. Tilbakemeldingen fra arrangøren er udelt postitiv, " Studentene hadde fantastiske presentasjoner og vi opplevde at brukerstemmen var tydelig i alle prosjektene. Dette var nye toner for de mange fremmøtte og det har skapt stor begeistring både blant fagfolk, brukere og pårørende. Dette er brukerstyrt innovasjon og vi er svært takknemlige for at dere ble med i prosjektet RØST".

Artikkel i Arkiteknytt.no fra boklanseringen 3.mai i Oslo

"BAS har produsert en armert murstein av en bok. Med seg i produksjonen har de Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og konsulentgruppen COWI. I går ble boka forhåndslansert på Litteraturhuset i Oslo." Les mer