Kull 37 kom hjem fra Solund denne helgen og stilte ut alt arbeidet sitt i en imponerende utstilling på messaninen og i 2. etasje.

Utstillingen vil bli stående i 2 uker og alle er velkommen til å se.