2. årsstudentane ved BAS er i gang med å bygge varmestova «Blåne» for skigåarar i Sogn.

Les artikkel i avisa Ytre Sogn.

Følg prosjektet på instagram.

Samstundes med Blåne blir det og utvikla eit prosjekt til av 2.året, «Bretten» langs Sognefjorden. Følg dei på instagram.