– Jeg er veldig glad for at jeg fikk denne jobben fordi det gir meg både erfaring fra byggebransjen og innblikk i hvordan det er å jobbe som arkitekt, sier studenten som ble plukket ut blant over 1100 andre søkere.

Mari Bergan (26) – som skal starte på sitt fjerde år hos oss til høsten – ble veldig glad da hun fikk internship i Byggherreavdelingen til Statsbygg.

Sommeren skal brukes til et tverrfaglig prosjekt for Statsbygg. Mari skal, sammen med fem andre studenter, svare på problemstillingen: «Hvordan kan vi planlegge og utforme byggene våre fleksibelt nok til å kunne tilpasse utvikling i behov og løsninger?»

– Jeg mener at problemstillingen er veldig dagsaktuell og problematiser noe Statsbygg burde ta hensyn til både når de bygger nytt eller bygger om bygningsmasse til annet bruk. Det burde være mulig at et bygg kan ha flere formål, sier Mari.

Fra teori til praksis

Til årets Summer Internship i Statsbygg var det over 1100 søkere og av dem ble det plukket ut 26 studenter for forskjellige studiesteder. Mari kapret en av disse plassene.

– Jeg føler at vi blir gitt tillit og blir ivaretatt på en god måte, samtidig som vi får muligheten til å forme arbeidsoppgavene i stor grad. Jeg har allerede gjort meg mange gode erfaringer jeg vil ta med meg videre, sier Mari.

Mari er forteller at studiene hos oss har gitt henne kompetanse til å være bedre stilt for å svare på utfordringer, blant annet hva angår fleksibilitet i fremtidens bygg.

– BAS har gitt muligheten til å tenke fleksibelt, blant annet ved at skolen hele tiden åpner for forandring både gjennom deltakelse av studentene og fysiske forandringer i bygget. Ved å være i et miljø som er i forandring får man verktøyene som skal til for å hele tiden se etter gode og fleksible løsninger, sier Mari.

Samfunnsrelevant utfordring

I prosjektet jobber Mari med de fem andre studentene med er det en konkret case. Sammen skal de undersøke hvordan Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet eventuelt kan samlokaliseres på Dokken i Bergen.

– Problemstillingen har gitt oss rom for både å se på en eventuell samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, i tillegg til å forstå hvilke muligheter det er for fleksibilitet i eksisterende bygningsmasse, sier Mari.

– Det må også nevnes at tverrfaglig arbeid og gruppeprosjekt er i fokus. Vi kommer alle fra ulike studier, og vi lærer mye av hverandre – oppsummert er det veldig lærerikt og givende, sier Mari.