Styret for Bergen Arkitekthøgskole har ansatt Emma Nilsson som ny rektor og daglig leder for BAS fra september 2021. Emma kommer fra stilling som assisterende programansvarlig ved Lunds Universitet, Sverige. Hun har master og doktorgrad i arkitektur fra Lunds Universitet, har jobbet som praktiserende arkitekt og har vært ansatt som forsker, foreleser og programansvarlig både ved Malmø og Lunds universitet. BAS mottok over 20 søknader til rektorstillingen som ble utlyst i sommer

Les intervju med Emma i Arkitektnytt. https://www.arkitektnytt.no/nyheter/ny-bas-rektor?fbclid=IwAR1CA-NzF-49cxCHiK1eFIDJgRCOGnQP8O29RCfKxbSsZHxZJ6MLIt71er0