Rektor Emma Nilssson er intervjuet i tidsskriftet Arkitektur. Les hele artikkelen her.