BAS er tildelt nytt Erasmus Charter for perioden 2021-2027, dette for å kunne delta i mobilitet innenfor Erasmus+-programmet. Dette er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipp som BAS forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også ei rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har overfor deltakere før, under og etter et mobilitetsopphold. Her kan du lese BAS sitt Erasmus+ Charter for perioden 2021-2027