I forbindelse med skriving av oppgave i arkitekturhistorie og bygningshistorie kan det være nyttig å få med seg denne forelesningen. Forelesningen er på norsk.