Den store bybrannen som begynte 16. januar 1916 raserte store deler av byens sentrum. Vi ser på ulike planutkast for gjenoppbygging, og noen arkitektoniske trekk som kom til å prege den gjenreiste byen.

Ved Siri Skjold Lexau, Professor emerita, Dr. Art., UiB

Foto: Bergen etter bybrannen 1916. Knud Knudsen, 1916. Fra BT.