Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser betyr at alle prosesser på bygge- og anleggsplassen er utslippsfrie. Dette krever fremtidsrettede og klimavennlige løsninger. Til nå har svært få, om noen, bygge- eller anleggsplasser vært helt utslippsfrie, men vi kommer stadig nærmere dette målet.

Hva er erfaringene så langt, og hva må til for å levere helt utslippsfrie byggeplasser? GC Rieber Eiendom, Eviny og Skanska deler av sine erfaringer med å jobbe mot utslippsfri byggeplass. 

For program og påmelding se Detaljer – Bergen kommune