(In Norwegian only) Bergen byarkiv har en rekke ulike arkiver som kan dokumentere byggevirksomheten i Bergen fra 1830-tallet og fremover, både fra kommunale etater og private arkitektfirma. Arkivene kan være alt fra kommunens store byggesaksarkiv til små arkiver med en enkelt protokoll etter en byggekomite. Både tegninger, kart og ulike skriftlige kilder kan være med på å dokumentere en bygnings historie. Ingfrid Bækken er arkivar på byarkivet og vil fortelle om de ulike arkivene og hva de kan fortelle om byens bygningshistorie.