Sosial boligbygging ble en stor industri i 1960- og 70-årene, noe som medførte bedre bolig- og sanitærforhold for veldig mange mennesker. Samtidig hadde den eksplosive utbyggingen av store strukturer alvorlige, negative konsekvenser både sosialt og miljømessig. Vi ser på ulike strategier for håndtering av befolkningsvekst og levekår i denne perioden.

Se Koyaanisqatsi av Godfrey Reggio, musikk Philip Glass (1982).

Ved Siri Skjold Lexau, Professor emerita, Dr. Art. UiB

Foto: Pruitt-Igoe, offentlig boligprosjekt i St. Louis, 1956 og 1972. Foto: Bettmann/Corbis og Lee Balterman/Time & Life Pictures/Getty Images.