Dersom du har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan du ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid. Du kan ikke søke om bare en mindre del av lånet. 10 400 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, hvis du kan dokumentere at du har rett til lånet.  

Søknadsfrist: 30. juni 2021

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona