Søknaden må leveres i søknadsportalen innen klokken 23.59.
Se mer informasjon under opptak.