Kära förstaklassare.
Idag är en stor dag. För oss här på BAS men alldeles särskilt för er. Med inklappningen markerar vi att BAS ser er som egna individer, med egna erfarenheter och intressen som tagit er till arkitektutbildningen och BAS. Inklappningen markerar också att ni formar en större gemenskap, ett vi som inte bara är ett utan flera. Ni utgör en egen årskull, men kommer också knyta band och skapa en tillhörighet med alla på BAS. De två senaste dagarna har gett en vink om hur det kan te sig och de betonar viktiga och grundläggande ideal. Formandet av rum är en kollektiv handling, lärandet är livslångt. Arkitektur är till sin natur mångtydig och dess betydelser är beroende av vem som tar den i bruk och för vilka syften. BAS lägger sig vinn om att utbilda arkitekter som inte bara erkänner en sådan mångtydighet utan också bär med sig en förmåga att gestalta arkitektur som erbjuder det mångtydiga. Det är ingen enkel sak. Ni står inför omvälvande år. Ibland kommer det kännas som att vi kräver det omöjliga av er.
För att lära sig vad arkitektur är måste man skapa arkitektur. Det innebär att acceptera att vandra i okänd terräng utan att alltid veta vart det bär. För att lära sig måsta man våga. Våga pröva, våga misslyckas. Här är ni inte ensamma. Vi som har längre erfarenhet av lärandet som ett ständigt prövande går inte bara framför er. Vi står också bredvid er och bakom er, ifall ni faller. Vi kommer också lära av er. För var och en av er är på BAS i er alldeles egna rätt. Vi har valt er för att vi är nyfikna på er, och spända på allt det ni kommer att bidra till här hos oss!
Emma Nilsson, Rektor BAS