project

RESONANS

av Thea Hundsnes
lærere
Pavlina Lucas
sted
Oddahagen 36, Forus, Stavanger
år
2023
Introduksjon

– industrial culture//cultural industry

Oddahagen 36, lokalisert i Forus i Stavanger kommune, inkluderer to siloer og en gammel mursteinbygning fra 1914 som skal transformeres til et kulturelt møtested og knutepunkt for Forus-området. Dette området ligger nær Jærbanen, som strekker seg fra Egersund til Stavanger, parallelt med sykkelstien. Forus, delt mellom tre kommuner, har over tid gått fra landlig jordbruk til Norges største næringsområde, men urban utvikling har ikke fulgt veksten, noe som har resultert i manglende tilgjengelighet og kulturelle tilbud.

 

Målet var å forene industri og byutvikling på Forus ved å skape et møtested som fremmer fotgjengervennlige byrom og integrering med infrastrukturen. Planen involverte tre bygninger: Kornmagasinet med atelierer, verksteder, galleri og kaffebrenneri; en kafebygning som utvider de kulturelle aktivitetene; og en silo med potensiale for arrangementer og unik atmosfære. Vandringen gjennom siloen skulle gi en naturlig opplevelse og av dens kvaliteter. Den andre siloen fortsetter i drift, slik den gjør i dag.
Prosjektet søkte å vitalisere forlatte strukturer og gi dem nytt formål som katalysatorer for kulturelt engasjement og urban utvikling, samtidig som det skulle fungere som et inspirerende rom for kunstnerisk eksperimentering og sosial aktivitet. Siloer ble studert for deres skulpturelle og romlige muligheter. Selv om de tradisjonelt har vært brukt til spesifikke formål, ønsket jeg å utforske hvordan den kunne transformeres til å romme nye programmer og opplevelser. Samarbeidet med musikere og gjennomførte workshops førte til en dypere forståelse av bygningenes akustiske egenskaper og resulterte i integreringen av disse innsiktene i prosjektet.
Målet var å samle lokalbefolkningen og mennesker fra hele regionen, skape et dynamisk rom for kunstnerisk eksperimentering og sosial aktivitet, og gjenopplive siloens poetiske og romlige potensial.