BAS gratulerer Nora Forsbak Håskjold og Magnus Aga Gjesdal (BAS diplomstudenter 2023) med stipend fra Habitat Norge.

PRESSEMELDING Habitat Norges masterstipend 2023                                                                            

Santiago de Chile, Kumasi, Cape Town og Kristiansund i fokus

Et hovedmål i Habitat Norges arbeid er å bidra til å utvikle og utveksle ny kunnskap om sosial, urban bærekraft i globalt perspektiv. Det er særlig viktig i en situasjon hvor norsk og internasjonalt utviklings-samarbeid neglisjerer byer og deres fattigdoms- og miljøproblemer. For annet år på rad har foreningen utlyst en egen stipendordning for masterstudenter i urbanisme med særlig vekt på sammenhengen mellom det lokale og det globale. Ved søknadsfristens utløp var det 16 søkere fra de fleste av våre universitet og høgskoler. Årets stipendmottakere er:

Nora Forsbak Håskjold og Magnus Aga Gjesdal,  med oppgaven, «Rotlaus: Settlements for refugees»

De andre vinnerne er:

  • Marcela Paz Moraga Zarate, med oppgaven: «Better Together: Lessons about shared spaces and mobility initiatives from a global south context»
  • Jacqueline Banahene, med oppgaven «Migrant Women and Housing in Kumasi.» 
  • Are Bergerud og Gabriel Alfnes med oppgaven «Offentlig program i uformelle bosetninger»

Stipendkomiteen har bestått av Eilert B. Ellefsen (leder), Ellen de Vibe, Inger Lise Syvertsen, Marcin Sliwa, Gro Lauvland og Erik Berg med Milla Bjerkestrand som sekretær. Medlemmene tilbyr veiledning til stipendiatene som også vil presentere sine oppgaver på Habitat Norges arrangement og publikasjoner.

Søknadsfristen for 2024 er 10 november. For mer informasjon se www.habitat-norge.org

.