3.året sin eksamensutstililng BAK BYEN har åpent for publikum 3.-5. juni i Smien på Laksevåg. Fredag 3. juni er det åpningsfest med utstilling, bar og servering. Se program under.

Bak Byen undersøker potensialet til dagens strukturer på Nygårdstangen i Bergen. Essensielle infrastrukturer gjør Nygårdstangen til byens bakteppe, mens byen står på scenen. Kan vi utvide denne sceneplassen?

Prosjektene i utstillingen undersøker urbane situasjoner med høy kompleksitet, som diskuterer både sosiale, økonomiske og politiske forhold. Mens noen prosjekter diskuterer hvordan mennesker kan bo sammen, fokuserer andre på natur og landskap. Sammen, gir utstillingen en nyansert diskusjon om fremtiden med høy tetthet av både mennesker og bygninger.

Bak Byen består av 31 prosjekter på Nygårdstangen i Bergen. Noen utforsker hele Nygårdstangen sitt potensiale for urban utvikling, mens de fleste fokuserer på mindre områder og strukturer. Studietur, bygningshistorie, urban teori, enkeltstudier og kunstoppgaver har bidratt til en bred kunnskapsbase hos studentene.

FREDAG 3. JUNI | 19:00-03:00 Åpningsfest | utstilling | bar | servering

LØRDAG 4. JUNI | 12:00-18:00 Åpen utstilling

SØNDAG 5. JUNI | 12:00-18:00 Gratis vaffel & kaffe | Åpen utstilling | familieaktiviteter

Facebookevent.