Førsteklassingene våre reiste rett etter semsterstart til Solund for et 4 ukers feltopphold. På de første bildene fra turen er de i gang med økologiundervisning med økolog Christian Mong.

Hvert år reiser 1. klasse ut i feltarbeid den første måneden av studiet på BAS. Ut til kysten, til strandflaten, til området i overgangen mellom land og vann, der de første menneskene i Norge oppholdt seg for å skaffe mat etter at isen langsomt trakk seg tilbake for mellom 15 til 10 000 år siden.
En måneds opphold i dette landskapet vil gi hver enkelt student en avgjørende erfaring i samspillet mellom vær og terreng og den betydning det har for våre behov og aktiviteter som mennesker og den innvirkningen dette har på våre bygde omgivelser.
De første årene holdt man til i Øygarden, så var man på Utsira vest i havet utenfor Haugesund. De siste åtte årene har man brukt det fantastiske øyriket i Solund som området for det første feltoppholdet på BAS.
Solund er en egen kommune med ca. 870 innbyggere og over dobbelt så mange øyer! Kommunen ligger helt ytterst mot vest på nordsiden av Sognefjorden og inneholder Norges vestligste bebodde øy, Utvær.
Førsteårsstudentene ved BAS blir på Solund fra 23. aug. til 20. sept. 2020,