Vi gratulerer lærer BAS, arkitekt Anders Rubing med Fritt ords Kritikerstipend for 2023-2024.

Anders Rubing skriver om arkitektur i avisen Bergens Tidende og har også i skoleåret 2022/2023 fulgt BAS tett og skrevet kritisk om sine observasjoner fra undervisning og diskusjoner. Dette har vært et viktig bidrag inn i vår utvikling som utdanningsinstitusjon innenfor arkitektur.

Anders Rubing er utdannet med master i arkitektur fra BAS, og har undervist i ulike kurs ved skolen.

Fra Fritt ord:
Fritt Ord har i år tildelt ni kritikerstipender. Disse går til Abirami Logendran (Klassekampen), Anders Rubing (Bergens Tidende), Carina Elisabeth Beddari (Morgenbladet), Einar Aarvig (Dagbladet), Erle Marie Sørheim (Aftenposten), Justine Ngyuen (Morgenbladet), Leif Bull (Dagens Næringsliv), Maria Birkeland Olerud (Vårt Land) og Tommy Olsson (Klassekampen). 

Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2023 til august 2024, og er på 250 000 kroner hver.

Kritikerne fordeler seg på litteratur, film og TV, billedkunst og arkitektur. Flere av dem skriver også i tidsskrifter og magasiner.

Bakgrunn om kritikerstipendet
Fritt Ords stipendordning ble opprettet i 2015, og er ment som et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi. Stiftelsen ønsker med satsingen å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar fra avisene.

Les mer her : 

https://frittord.no/nb/aktuelt/fritt-ords-kritikerstipender-for-2023-2024