«De norske arkitektskolene mener at de tar forhold mellom lærere og studenter på alvor. – Man befinner seg alltid i et asymmetrisk maktforhold til studentene, mener Bas-rektor Emma Nilsson».

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/ma-snakke-om-grasonene

Hva gjør man når det oppstår kjærlighet mellom student og lærer? Spørsmålet stilles av arkitekt Maria Helena K. Nerhus i et debattinnlegg hos Arkitektnytt. Det er vanskelig å navigere i sånne situasjoner, skriver hun, og fortsetter: «Det er vanskeleg å artikulere kva som er vanskeleg, for det er jo openbart, sjølv om ein møtast menneske til menneske, er læraren i ein maktposisjon».