Hvert år gjennomførere Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) en undersøkelse blant studenter i Norge. Denne undersøkelsen, Studiebarometeret, retter seg mot studenter i andre år på bachelor og master, og ble gjennomført høsten 2022. 39 prosent av de spurte har svart.

Studiebarometeret viser at studentene generelt i Norge er mindre fornøyd enn tidligere. Men her er altså BAS unntaket, og vi troner helt på topp! Vi har en score på 4,8 av 5, neste institusjon på listen har 4,4.

Dette er veldig gledelig, og en inspirasjon for alle på BAS til å fortsette arbeidet med kvalitet i utdanningen vår

Les mer om dette i Khrono: https://khrono.no/studentene-er-mindre-fornoyd-profesjonsfag-gjor-det-darligst/759950

FAKTA

Om Studiebarometeret

  • Studiebarometeret og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Undersøkelsen ble gjennomført for tiende gang høsten 2022.
  • Om lag 28.000 studenter i andre år på bachelor og andre år på master, ¨svarer på undersøkelsen, en svarprosent på 39,5.
  • Undersøkelsen dekker ca. 1 900 studieprogram på så godt som alle norske universiteter og høgskoler, statlige og private.
  • Det er i alt X antall institusjoner som er med i undersøkelsen.
  • Resultatene fra de enkelte program kan man se på studiebaromteret.no.

Kilde: Nokut