Vi har åpning av studieåret lørdag 21. august kl. 1200, med velkomst av nye studenter. Denne åpningen blir pga mye smitte i Bergen kun for de nye studentene, samt høsten 2.klasse er invitert. Påfølgende kursoppstart i de respektive klasser (detaljer blir sendt direkte fra kursansvarlig). En digital gjennomgang av diplomustililngen blir tilgjengelig for alle, zoom lenke blir sendt ut i forkant i separat e-post til alle studenter og lærere. Diplomseremonien om kvelden blir kun for diplomkandidatene og deres inviterte gjester.

Høstsemesteret 2021:   21.08.2021-17.12.2021

Vårsemesteret 2022:    04.01.2022-30.06.2022 for diplom / 27.05 for master / 15.06 1-3. klasse

Vi ønsker alle våre studenter og lærere velkommen tilbake til et nytt skoleår!