Vi har åpning av studieåret lørdag 21. august kl. 1200, med velkomst av nye studenter. Påfølgende kursoppstart i de respektive klasser (detaljer blir sendt direkte fra kursansvarlig). Hvorvidt det blir åpen gjennomgang av diplomutstillingen blir tatt stilling til i august når vi ser hvilke covid-19 restriksjoner som gjelder.

Høstsemesteret 2021:   21.08.2021-17.12.2021

Vårsemesteret 2022:    04.01.2022-30.06.2022 for diplom / 27.05 for master / 15.06 1-3. klasse

Vi ønsker alle våre studenter og lærere en god sommer!